Friday, 29/05/2020 - 18:20|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương chậm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Kế hoạch Kiểm tra nội bộ
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website